Trenutni status
Nije upisano
Price
Closed
Počnite
Ovaj predmet vam trenutno nije dodeljen.
Sadržaj
Materijali

Studijski program: Master akademske studije, fizičko vaspitanje i sport
Semestar: II semestar
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Predmetni nastavnik: dr Dragana Aleksić, vanredni profesor

Za ovaj predmet nema dodatnog materijala.