Trenutni status
Nije upisano
Price
Closed
Počnite
Ovaj predmet vam trenutno nije dodeljen.
Sadržaj
Materijali

Studijski program: Osnovne akademske studije, fizičko vaspitanje i sport
Semestar: VIII semestar
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 9
Predmetni nastavnik: dr Vesko Milenković, redovni profesor

Za ovaj predmet nema dodatnog materijala.

Sadržaj predmeta

UVODNO PREDAVANJE
PLANIRANјE NASTAVNOG RADA
PLANIRANјE NASTAVNOG RADA
ORGANIZACIONI OBLICI VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
ČAS FIZIČKOG VASPITANјA
ČAS FIZIČKOG VASPITANјA
ČAS FIZIČKOG VASPITANјA
ČAS FIZIČKOG VASPITANјA
ČAS FIZIČKOG VASPITANјA
ČAS FIZIČKOG VASPITANјA
ČAS FIZIČKOG VASPITANјA
DIDAKTIČKI PRINCIPI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANјA
NASTAVNE METODE
VANČASOVNE AKTIVNOSTI UČENIKA
PRAĆENјE I KONTROLA EFEKATA NASTAVE
FIZIČKO VASPITANјE DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
LIK NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANјA