Trenutni status
Nije upisano
Price
Closed
Počnite
Ovaj predmet vam trenutno nije dodeljen.
Sadržaj
Materijali

Studijski program: Osnovne akademske studije, fizičko vaspitanje i sport
Semestar: IV semestar
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6
Predmetni nastavnik: dr Evagelia Boli, redovni profesor

Za ovaj predmet nema dodatnog materijala.

Sadržaj predmeta

Merenja
Metode planiranja
Kondiciona priprema
Struktura i metodičke osobenosti makrociklusa
Kontrola karakteristika i sposobnosti
Oporavak
Praćenja i kontrole treninga