Trenutni status
Nije upisano
Price
Closed
Počnite
Ovaj predmet vam trenutno nije dodeljen.
Sadržaj
Materijali

Studijski program: Master akademske studije, Fizičko vaspitanje, rekreacija i zdravlje
Semestar: II semestar
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Predmetni nastavnik: dr Jadranka Kocić, redovni profesor

Za ovaj predmet nema dodatnog materijala.

Sadržaj predmeta

TEORIJA
TEORIJA
METODIKA
TEORIJA
TEORIJA
TEORIJA
METODIKA
METODIKA
METODIKA
TEORIJA
TEORIJA
TEORIJA
TEORIJA
TEORIJA
METODIKA