Trenutni status
Nije upisano
Price
Closed
Počnite
Ovaj predmet vam trenutno nije dodeljen.
Sadržaj
Materijali

Studijski program: Osnovne akademske studije, fizičko vaspitanje i sport
Semestar: IV semestar
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6
Predmetni nastavnik: dr Evagelia Boli, redovni profesor

Ne postoji dodatni materijal za ovu temu.

Sadržaj predmeta

Proširi sve
Početak i razvoj plesova
Podela plesova
Plesovi u nastavi fizičkog vaspitanja
Nastavne metode i principi
Narodni plesovi
Oblici, tipovi i stilovi narodnih plesova
Narodne pesme, narodna nošnja
Muzički instrumenti i elementi narodnih plesova
Društveni plesovi
Društveni plesovi u srednjem veku i posle
Sportski ples
Umetnički ples
Koreografija
Neoklasicizam
Novi ples