Trenutni status
Nije upisano
Price
Closed
Počnite
Ovaj predmet vam trenutno nije dodeljen.
Sadržaj
Materijali

Studijski program: Master akademske studije, fizičko vaspitanje sport
Studijski program: Master akademske studije fizičko vaspitanje rekreacija i zdravlje
Semestar: I semestar
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5
Predmetni nastavnik: dr Veroljub Stanković, redovni profesor

Za ovaj predmet nema dodatnog materijala.