Trenutni status
Nije upisano
Price
Closed
Počnite
Ovaj predmet vam trenutno nije dodeljen.
Sadržaj
Materijali

Studijski program: Osnovne akademske studije, fizičko vaspitanje i sport
Semestar: II semestar
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 10
Predmetni nastavnik: dr Emilija Marković, vanredni profesor

Za ovaj predmet nema dodatnog materijala.